ESTRATÈGIA DE MARCAQĒVIRIS-Grup ACTELInauguració de la biblioteca Emili Pujol de la GranadellaMés que INTERIORISME,#solucions INTEGRALSInauguració de la remodelació #de l'espai de La MallorquinaEspais creats per convertir#les reunions en un PLAER...PEDRES DE PONENTGUANYADORS DEL bancada LÈVRES

Projectes destacats